We proberen meer te doen dan alleen op de kinderen te passen. Gedurende de tijd die ze bij ons doorbrengen begeleiden wij hun in hun prille groeiproces.

o Doelgroep:
We ontvangen kinderen vanaf de geboorte tot dat ze naar school vertrekken. Meestal hebben ze dan de leeftijd van drie, vier jaar bereikt.

o Visie:
We werken met een verticale groep; dat wil zeggen dat de grote kindjes en de kleintjes gemengd zijn. De kleintjes leren van de groten. De grote kinderen leren met de kleintjes omgaan. Een kind ontwikkelt zich op verschillende manieren. Het heeft heel wat verbeelding en al spelend ontdekt het de wereld rondom zich, leert het over zichzelf en over anderen. We moedigen de kinderen aan om te spelen: alleen of in groep.
Er zal daarom ook samen met de kinderen gespeeld worden. Onze speeltuigen zijn ook zo gemaakt dat de kinderen op een veilige manier het kleine wereldje kunnen ontdekken.

o Het welbevinden:
Om hun talenten ten volle te kunnen ontplooien is het belangrijk dat ze zich goed voelen. Dit is het welbevinden. Elk kind heeft zijn eigenheid en dat willen we respecteren. We maken tijd om elke dag met elk kind apart bezig te zijn: even spelen, even praten, een handje helpen, op de schoot nemen, een verhaaltje vertellen, voorlezen,...
Elk kind moet bij ons het gevoel hebben dat het meetelt, dat het de moeite waard is. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele behoefte.

o De betrokkenheid:
Een positief zelfbeeld is belangrijk. Als begeleiders ondersteunen we elk kind door een open houding en door op een aanmoedigende manier met het kind te spreken. Zo creëren we een situatie waarin het kind de kans krijgt om geboeid bezig te zijn.
Er is daarom voldoende materiaal aanwezig.

o Structuur:
Structuur en regels geven aan de kinderen een gevoel van zekerheid en veiligheid. Dit doen we aan de hand van een vaste dagindeling, maar ook door gewoontes te creëren: bij het opruimen een lied te zingen, bij het binnen komen een foto op te hangen en bij het naar huis gaan hem weer af te nemen. Ook elk kind heeft zijn eigen spullen, zijn eigen bed, zijn eigen bakje met luiers, zijn eigen kapstok,...
Er is een groot familiebord aanwezig, daar komen de foto’s van het gezin in, zodat het kindje altijd kan gaan kijken. Op deze manier zijn de mama’s en papa’s nooit heel ver weg. Het bevorderen van de zelfstandigheid staat bovenaan de lijst. We moedigen de kindjes aan om, rekeninghoudend met de leeftijd, zoveel mogelijk zelf te doen. Dit gaat misschien iets trager, maar ze hebben er naar de toekomst toe veel baat bij.