Wij gaan ervan uit dat voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toegediend wordt, voor en na de uren van opvang. Wanneer toediening tijdens de opvang moet, vragen wij een doktersattest.
Als er medicatie toegediend wordt dat niet door de dokter voorgeschreven is, zal de ouder steeds een blad moeten invullen. Bij deze geeft de ouder toestemming voor het toedienen van de medicatie.