Vervanging wettelijke feestdag Maandag 20 Februari 2023
Paasmaandag Maandag 10 April 2023
Dag van de arbeid Maandag 1 Mei 2023
O.H. hemelvaart Donderdag 18 Mei 2023
Brugdag Vrijdag 19 Mei 2023
Pinkstermaandag Maandag 29 Mei 2023
1 week zomerverlof Maandag 17 Juli 2023 - Vrijdag 21 Juli 2023
Brugdag Maandag 14 Augustus 2023
O.L.V. Hemelvaart Dinsdag 15 Augustus 2023
Allerheiligen Woensdag 1 November 2023
Kerstmis en Nieuwjaar Maandag 25 December 2023 - Vrijdag 5 Januari 2024