Zieke kinderen mogen wettelijk niet aanwezig zijn in een crèche. Onder ziekte verstaan we o.a. diarree, koorts, zware verkoudheid, waterpokken, keelontsteking,... In de opvang is er steeds de infectieklapper van Kind en Gezin aanwezig ter inzage van de ouders. Hierin staat duidelijk vermeld wanneer een kind al dan niet aanwezig mag zijn in de opvang. Kinderen moeten minstens één dag koortsvrij zijn, alvorens ze naar de opvang mogen terugkomen. Als het kind gedurende de opvang ziek wordt, zullen de ouders gewaarschuwd worden.

De crèche moet op de hoogte gebracht worden wanneer er sprake is van een medische voorgeschiedenis en als er zich een ziekte ontwikkeld tijdens de loop van de opvang.